TRUSTED IN REALESTATE

Vertrouwen op het beste onafhankelijke advies

Onze ‘werkwijze’ schetst het engagement van DEBTA (Debt & Equity Brokerage and Trusted Advise) om te voldoen aan wettelijke en ethische normen bij het leveren van onze diensten. DEBTA is gespecialiseerd in financieringsbemiddeling (schuld en eigen vermogen) en vertrouwd advies voor de commerciële vastgoedsector, gericht op financieringsentiteiten zoals banken, schuldfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en particulieren.

DEBTA is toegewijd aan het bevorderen van een cultuur van naleving, ethisch gedrag en servicegerichte dienstverlening aan klanten. Onze toewijding aan vertrouwelijkheid, wettelijke naleving en onze kernwaarden onderstreept onze missie om een betrouwbare en vertrouwde speler te zijn in de commerciële vastgoedsector. Deze ‘werkwijze’ wordt regelmatig beoordeeld om ervoor te zorgen dat deze relevant en effectief blijft bij het sturen van de bedrijfspraktijken van DEBTA.

Kernwaarden

Bij DEBTA worden onze acties en beslissingen geleid door onze kernwaarden:

  • Vertrouwen

  • Inclusiviteit

  • Respect

  • Integriteit

  • Transparantie

  • Gelijkheid

Deze waarden vormen de basis van onze cultuur en beïnvloeden elk aspect van onze bedrijfsvoering.

Vertrouwelijkheid

Wij erkennen de gevoeligheid van de informatie die aan ons is toevertrouwd door onze klanten, partners en belanghebbenden. DEBTA zet zich in voor het handhaven van de hoogste normen van vertrouwelijkheid in al onze interacties. Ons personeel ondergaat regelmatige training over het belang van het beschermen van vertrouwelijke informatie, en we implementeren robuuste beveiligingsmaatregelen om de gegevens die in ons bezit zijn te beschermen.

Naleving van Wetten en Regels

DEBTA is toegewijd aan het handhaven van naleving van alle relevante wetten en voorschriften die onze branche reguleren. Ons team blijft op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving, zodat onze praktijken in overeenstemming blijven met de wettelijke vereisten. We zijn toegewijd aan het uitvoeren van ons bedrijf met de hoogste ethische normen, en eventuele mogelijke belangenconflicten worden snel geïdentificeerd en aangepakt.

Klantgerichte benadering

Onze benadering van bemiddeling en advies is afgestemd op de specifieke behoeften van onze klanten. Voor bemiddelingsdiensten hanteren we een kortetermijnbenadering die gericht is op transacties, waarbij we tijdige en effectieve oplossingen bieden. Daarentegen richten onze adviesdiensten zich op het opbouwen van langetermijnrelaties en het verschaffen van zowel eenvoudige als complexe oplossingen ter ondersteuning van onze klanten bij hun vastgoedondernemingen.

Trusted in Real Estate

DEBTA is er trots op als “Vertrouwd in Vastgoed” bekend te staan. We begrijpen het belang van vertrouwen in onze branche, en onze toewijding aan transparantie, integriteit en betrouwbaarheid komt tot uiting in deze slogan. We streven ernaar een vertrouwde partner te zijn voor zowel onze financieringsentiteiten als vastgoedklanten.

Waarom DEBTA?

Toename van het aanbod financiers.
Meer diversiteit aan financieringsbronnen.
Toenemende standaardisatie (groot)banken.
Afname gespecialiseerd advies (groot)banken.
De toenemende kloof tussen aanbod- en vraagzijde en de behoefte aan meer onafhankelijk advies.
Ontvang de laatste Insights direct in uw mailbox